Dear God, open a door for my message, so that I may proclaim the mystery of Christ. I pray that I may proclaim it clearly, as I should. Colossians 4:3-4

R4C

R4C
Reconciliation and Forgiveness ~ I am Sorry * Please Forgive Me * Thank You * I Love You. ~ Reconciliation and Forgiveness ~ I am Sorry * Please Forgive Me * Thank You * I Love You. ~ Reconciliation and Forgiveness ~ I am Sorry * Please Forgive Me * Thank You * I Love You.
Psalm 19:14, May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O LORD, my Rock and my Redeemer.

Friday, 25 April 2014

Doa Dasar Katolik

TANDA SALIB 
(tanda kemenangan Kristus)
Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin.


1. AKU PERCAYA / CREDO
SYAHADAT PARA RASUL

Aku percaya akan Allah, Bapa yang mahakuasa, pencipta langit dan bumi; dan akan Yesus Kristus PuteraNya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, wafat, dan dimakamkan; yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati; yang naik ke surga, duduk disebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa; dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin.

2. BAPA KAMI 

Bapa kami yang ada di surga. Dimuliakanlah namaMu. Datanglah kerajaanMu, Jadilah kehendakMu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. 


3. SALAM MARIA 

Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. 


4. KEMULIAAN

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

5. TERPUJILAH 

Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.

No comments:

Post a Comment